Persson, Christel, Maria Melén, och Daniel Einarson. ”Undervisning för hållbar Utveckling: Att stödja högskolelärares Arbete Med Agenda 2030”. Högre utbildning 10, no. 1 (maj 8, 2020): 18-24. åtkomstdatum maj 26, 2020. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1949.