Pleijel, Richard. ”Ytinlärning Och djupinlärning – En Kritisk Reflektion Kring Normativa Tolkningar Av Begrepp I Den Samtida högskolepedagogiska Diskursen”. Högre utbildning 11, no. 1 (mars 3, 2021): 16-26. åtkomstdatum januari 17, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2261.