Melander, Stina. ”Att göra högre Studier tillgängliga – Ett lärarperspektiv”. Högre utbildning 10, no. 2 (november 6, 2020): 37-49. åtkomstdatum januari 22, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2290.