Magnusson, Jenny. ”Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet I Ett Handledningssamtal”. Högre utbildning 11, no. 1 (april 15, 2021): 56-75. åtkomstdatum maj 10, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2296.