Tjulin, Åsa, Ellen MacEachen, Stig Vinberg, John Selander, Philip Bigelow, och Robert Larsson. ”Virtual Internationalization – We Did It Our Way”. Högre utbildning 11, no. 2 (juni 2, 2021): 1-13. åtkomstdatum maj 16, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2344.