Holmberg, John. ”Ledarskap för hållbar omställning I högre Utbildning”. Högre utbildning 10, no. 1 (juni 24, 2020): 98–107. åtkomstdatum januari 31, 2023. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2422.