Holmberg, John. ”Högre Utbildning Och hållbar omställning – En Reflektion över Studenternas Roll”. Högre utbildning 10, no. 1 (juni 24, 2020): 90-97. åtkomstdatum april 23, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2424.