Stensaker, Bjørn. ”A Renewed Search for Meaning?”. Högre utbildning 10, no. 2 (november 30, 2020): 73-74. åtkomstdatum mars 7, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2666.