Hellman, Josefin, och Anja Thorsten. ”Plagiera Eller Referera Vetenskapligt? En Studie Om Vad Studenter behöver lära Sig för Att Bli bättre På Referathantering”. Högre utbildning 11, no. 1 (april 8, 2021): 41-55. åtkomstdatum maj 11, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2730.