Svensson, Maria. ”Lärarstudenters Erfarenheter Av Två Veckors Utlandspraktik – En möjlighet till Utveckling Av Interkulturella Perspektiv”. Högre utbildning 11, no. 1 (mars 3, 2021): 1-15. åtkomstdatum oktober 17, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2791.