Wendt, Maria. ”Kunskapsöverföring I Det självständiga Arbetet”. Högre utbildning 11, no. 3 (december 17, 2021). åtkomstdatum maj 19, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2806.