Ishihara, Sachiko, Aster Tommasini, Charlotte Ponzelar, och Ewa Livmar. ”“Student-Led Education for a Better world?” Reflections in Conversation”. Högre utbildning 11, no. 3 (december 30, 2021). åtkomstdatum augusti 13, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3006.