Selberg, Rebecca. ”Trigger Warnings – Om Undervisning Och Politisk gränshållning I 2020-Talets Sociala Landskap”. Högre utbildning 11, no. 2 (november 1, 2021). åtkomstdatum december 3, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3412.