Borg, Christel, Johanna Tell, Terese Lindberg, Lina Nilsson, Anki Olsson, och Lisa Skär. ”Problembaserat lärande I Kombination Med Digitala Verktyg för genomförande Av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 Pandemin”. Högre utbildning 12, no. 2 (december 2, 2022): 177–122. åtkomstdatum april 1, 2023. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3560.