Pelger, Susanne. ”Progressionsplaner Som stöd för lärande, Undervisning Och Utveckling Inom högre Utbildning”. Högre utbildning 12, no. 2 (juni 24, 2022). åtkomstdatum oktober 2, 2023. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3665.