Sataøen, Hogne Lerøy. ”«Åpne, Mangfoldige Og respektfulle?» Visjoner Og Kjerneverdier I Norske Og Svenske høyere Utdanningsinstitusjoner”. Högre utbildning 4, no. 2 (september 9, 2014): 95-108. åtkomstdatum maj 16, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/780.