Malmberg, Anja. ”Seminariestruktur för Att hjälpa Studenter Att tänka Om En Etablerad Praktik”. Högre utbildning 4, no. 2 (september 9, 2014): 141-145. åtkomstdatum maj 16, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/783.