Sonesson, Anders, Maja Elmgren, Mona Fjellström, Lars Geschwind, och Maria Larsson. ”Högre Utbildning Drar Tillbaka Artikeln ’Är Marknadsanpassad Forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter Akademins Nya krav’”. Högre utbildning 4, no. 2 (april 15, 2014): 161. åtkomstdatum maj 16, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/785.