Sonesson, Anders, och Maja Elmgren. ”Kritisk Kollegial Granskning Och Högre Utbildning”. Högre utbildning 4, no. 1 (mars 21, 2014): 1-4. åtkomstdatum januari 18, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/787.