Reinholdsson, Peter. ”Pedagogisk Handledning”. Högre utbildning 3, no. 3 (september 23, 2013): 239–241. åtkomstdatum oktober 2, 2023. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/805.