1.
Wolrath Söderberg M. Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande. Högre utbildning [Internet]. 29 december 2017 [citerad 22 januari 2022];7(2):77-0. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1024