1.
Fjellström M, Wester M. Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning. Högre utbildning [Internet]. 13 februari 2019 [citerad 22 juni 2021];9(1):20-3. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1063