1.
Danielsson A, Andersson K, Gullberg A, Hussénius A. Naturvetenskap för yngre barn – kunskapsinnehåll i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning. Högre utbildning [Internet]. 15 februari 2018 [citerad 19 maj 2022];8(1):1-13. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1112