1.
Holmström O. Ensamarbetande doktoranders perspektiv på forskarutbildning och doktorandtillvaro: Ämnesmässig ensamhet, den informella socialisationens kraft och erkännandets betydelse. Högre utbildning [Internet]. 01 mars 2018 [citerad 16 maj 2022];8(1):14-9. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1138