1.
Florin Sädbom R, Bäcklund J, Anderström H, Manderstedt L. En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal. Högre utbildning [Internet]. 10 maj 2019 [citerad 01 april 2023];9(1):48-60. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1289