1.
Perander K, Londen M, Holm G, Tiihonen S. Becoming a university student: An emotional rollercoaster. Högre utbildning [Internet]. 18 februari 2020 [citerad 15 juli 2020];10(1):1-12. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1462