1.
Wennerberg J, Blomström V, Nobel E. Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap. Högre utbildning [Internet]. 04 juli 2019 [citerad 03 augusti 2021];9(1):78-4. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1515