1.
Elbe J, Olsmats C. Reflektioner kring en högre utbildning som lägger grunden för bildade företagsekonomer. Högre utbildning [Internet]. 07 december 2020 [citerad 16 januari 2021];10(2):55-. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1573