1.
Karlsson TS. När blir det plagiat? – En tvärsnittsstudie av studenters färdigheter och förmågor gällande fusk i form av plagiat. Högre utbildning [Internet]. 07 november 2019 [citerad 16 maj 2022];9(2):32-7. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1645