1.
Zackariasson M. Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning. Högre utbildning [Internet]. 04 oktober 2019 [citerad 02 oktober 2023];9(2):15-24. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1662