1.
Aldrin ES, Eklund M, Peter H. Högskolans språk och mitt eget. En studie av nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen. Högre utbildning [Internet]. 03 juni 2020 [citerad 29 november 2020];10(1):43-6. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1671