1.
Forsler I, Forsman M, Magnusson J. Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola. Högre utbildning [Internet]. 02 juli 2020 [citerad 03 augusti 2020];10(1):108-20. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1861