1.
Persson C, Melén M, Einarson D. Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030. Högre utbildning [Internet]. 08 maj 2020 [citerad 26 maj 2020];10(1):18-4. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1949