1.
Carleklev S, Älvgren J, Idlinge B, Tomsmark L. Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar. Högre utbildning [Internet]. 14 april 2020 [citerad 19 maj 2022];10(1):13-7. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1961