1.
Economou C, Ennerberg E. Flerspråkighet och transspråkande i lärarprogram för nyanlända lärare – språkbro med förhinder?. Högre utbildning [Internet]. 30 december 2020 [citerad 19 maj 2022];10(2):75-9. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2211