1.
Pleijel R. Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen. Högre utbildning [Internet]. 03 mars 2021 [citerad 17 januari 2022];11(1):16-. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2261