1.
Melander S. Att göra högre studier tillgängliga – ett lärarperspektiv. Högre utbildning [Internet]. 06 november 2020 [citerad 23 januari 2022];10(2):37-9. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2290