1.
Magnusson J. Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal. Högre utbildning [Internet]. 15 april 2021 [citerad 11 maj 2021];11(1):56-5. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2296