1.
Tjulin Åsa, MacEachen E, Vinberg S, Selander J, Bigelow P, Larsson R. Virtual Internationalization – we did it our way. Högre utbildning [Internet]. 02 juni 2021 [citerad 19 maj 2022];11(2):1-13. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2344