1.
Holmberg J. Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll. Högre utbildning [Internet]. 24 juni 2020 [citerad 23 april 2021];10(1):90-7. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2424