1.
Halvorsen G. Om å være for å lære – noen studenters erfaringer med å skrive, tenke og lære. Högre utbildning [Internet]. 25 augusti 2021 [citerad 22 januari 2022];11(2):58-9. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2506