1.
Brorström B, Påhlsson B. Det hållbara lärosätet – innebörd och hinder på vägen. Högre utbildning [Internet]. 19 november 2020 [citerad 19 maj 2022];10(2):66-2. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2596