1.
Stensaker B. A renewed search for meaning?. Högre utbildning [Internet]. 30 november 2020 [citerad 07 mars 2021];10(2):73-4. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2666