1.
Svensson M. Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv. Högre utbildning [Internet]. 03 mars 2021 [citerad 17 oktober 2021];11(1):1-15. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/2791