1.
Ishihara S, Tommasini A, Ponzelar C, Livmar E. “Student-led Education for a better world?” Reflections in conversation. Högre utbildning [Internet]. 30 december 2021 [citerad 13 augusti 2022];11(3). Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3006