1.
Selberg R. Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre utbildning [Internet]. 01 november 2021 [citerad 29 maj 2023];11(2). Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3412