1.
Borg C, Tell J, Lindberg T, Nilsson L, Olsson A, Skär L. Problembaserat lärande i kombination med digitala verktyg för genomförande av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 pandemin. Högre utbildning [Internet]. 02 december 2022 [citerad 01 april 2023];12(2):177-22. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3560