1.
Pelger S. Progressionsplaner som stöd för lärande, undervisning och utveckling inom högre utbildning. Högre utbildning [Internet]. 24 juni 2022 [citerad 02 oktober 2023];12(2). Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3665