1.
Lindberg-Sand Å. Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov. Högre utbildning [Internet]. 15 mars 2023 [citerad 10 juni 2023];13(1):40-57. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/5135