1.
Donnér J, Edgren G. Is PBL really a better way to teach and learn?. Högre utbildning [Internet]. 09 juni 2015 [citerad 17 maj 2022];5(1):35-. Tillgänglig vid: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/777